De Boefjes studie

De boefjes studie is gepubliceerd in Clinical Oral Investigations (Impact Factor 2.62).

Hier kunt u de publicatie vinden.

Supplementary file (Boefjes scoreformulier)

Algemene informatie Boefjes studie

Doel van het onderzoek:
Bij een frenulotomie wordt het tongriempje en/of lipbandje van de baby gekliefd. Er wordt onderzocht of het klieven van lipbandjes en tongriempjes (frenulotomie) bij baby’s tot vermindering van borstvoedingsproblemen en refluxklachten leidt.

Materiaal en Methode:
Er wordt ongeveer 150 moeders die borstvoeding geven, gevraagd gestandaardiseerde vragenlijsten te laten invullen voor en na de ingreep. Het gaat om 4 tijdstippen: pre-operatief, na 1 week, na 1 maand en na 6 maanden. De borstvoedingsproblemen worden gemeten aan de hand van de BSES-SF (Breastfeeding Self-Efficacy Scale Short Form) vragenlijst. De reflux problemen aan de hand van I-GERQ-R (Infant-Gastroesophagal Reflux Questionnaire- Revised). Daarnaast wordt de anatomie in de mond van de baby in kaart gebracht.

Dit onderzoek is geregistreerd:
Medisch Ethische Toetsingscommissie: nummer METc 2014/375 International Trial register: nummer ISRCTN64428423

Voor meer vragen kunt u e-mailen naar info@boefjesstudie.nl

Met vriendelijke groet,

dr. I. Hamming, huisarts
dr. J. Meijer, huisarts
dr. K. Slagter, tandarts-implantoloog

Lees meer

Medisch-wetenschappelijk onderzoek:

Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek?
Medisch-wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat als doel heeft het beantwoorden van een vraag op het gebied van ziekte en gezondheid, door het op systematsiche wijze vergaren en bestuderen van gegevens. Hier leest u meer informatie over wetenschappelijk onderzoek.. De studie staat internationaal geregistreerd.

De Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft beoordeeld dat de Boefjes studie niet onder de Wet Medisch- wetenschappelijk onderzoek (WMO) valt.

Meer informatie rondom lip- en tongband problematiek op de website van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen:

Voor overige vragen: www.tongriem.com

Lees meer