Doe mee met het onderzoek

Het tongriempje en/of lipbandje van uw baby zal gekliefd worden (frenulotomie). Wij zijn benieuwd naar de effecten van deze ingreep. Daarom willen wij u vragen mee te doen aan een onderzoek.

Het doel van dit onderzoek is om te inventariseren wat het klieven van een tongriem en/of lipband (frenulotomie) doet op borstvoedingsproblemen en reflux (opkomend maagzuur) bij uw baby.

Door hier meer kennis over te krijgen, kunnen we in de toekomst moeders die borstvoeding geven beter helpen.

Hiervoor vragen wij u vragenlijsten in te vullen. Er wordt door middel van vragenlijsten gevraagd naar borstvoedings- problemen en eventuele refluxklachten bij uw baby vooraf en na de ingreep.

Daarnaast worden er algemene vragen gesteld en willen we graag weten hoe uw zwangerschap en bevalling zijn verlopen.

Doe mee aan het onderzoek

Algemene informatie Boefjes studie

Doel van het onderzoek:
Bij een frenulotomie wordt het tongriempje en/of lipbandje van de baby gekliefd. Er wordt onderzocht of het klieven van lipbandjes en tongriempjes (frenulotomie) bij baby’s tot vermindering van borstvoedingsproblemen en refluxklachten leidt.

Materiaal en Methode:
Er wordt ongeveer 150 moeders die borstvoeding geven, gevraagd gestandaardiseerde vragenlijsten te laten invullen voor en na de ingreep. Het gaat om 4 tijdstippen: pre-operatief, na 1 week, na 1 maand en na 6 maanden. De borstvoedingsproblemen worden gemeten aan de hand van de BSES-SF (Breastfeeding Self-Efficacy Scale Short Form) vragenlijst. De reflux problemen aan de hand van I-GERQ-R (Infant-Gastroesophagal Reflux Questionnaire- Revised). Daarnaast wordt de anatomie in de mond van de baby in kaart gebracht.

Dit onderzoek is geregistreerd:
Medisch Ethische Toetsingscommissie: nummer METc 2014/375 International Trial register: nummer ISRCTN64428423

Voor meer vragen kunt u e-mailen naar info@boefjesstudie.nl

Met vriendelijke groet,

dr. I. Hamming, huisarts
dr. J. Meijer, huisarts
dr. K. Slagter, tandarts-implantoloog

Lees meer

Medisch-wetenschappelijk onderzoek:

Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek?
Medisch-wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat als doel heeft het beantwoorden van een vraag op het gebied van ziekte en gezondheid, door het op systematsiche wijze vergaren en bestuderen van gegevens. Hier leest u meer informatie over wetenschappelijk onderzoek.. De studie staat internationaal geregistreerd.

De Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft beoordeeld dat de Boefjes studie niet onder de Wet Medisch- wetenschappelijk onderzoek (WMO) valt.

Meer informatie rondom lip- en tongband problematiek op de website van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen:

Voor overige vragen: www.tongriem.com

Lees meer